Przyłączamy się do akcji #PrawoDoCzystejEnergii i zachęcamy do podpisania petycji przygotowanej przez podmioty branży OZE: http://www.prawodoczystejenergii.polskapv.pl/
Wraz z pozostałymi podmiotami apelujemy, aby:
  •  w nowym systemie rozliczania czystej energii z fotowoltaiki zapewnione zostały zasady sprawiedliwości społecznej, pewności prawa i bezpieczeństwa rynku
  • przyszli prosumenci, działający indywidualnie i zbiorowo, mieli zagwarantowaną sprawiedliwą stawkę odkupu wyprodukowanej energii nie niższą niż cena zakupu
  • zmiany zostały poddane ocenie skutków regulacji (OSR) celem potwierdzenia wpływu zmian w ustawie na obywateli, firmy działające w branży fotowoltaicznej oraz spółki obrotu
  • wydłużono okres przejściowy dla wprowadzanego nowego systemu rozliczeń dla Prosumentów do 31 grudnia 2023r.