Wiele osób pyta, czym różni się wersja podstawowa monitoringu SolarEdge od wersji rozszerzonej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, postanowiliśmy wskazać różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami.

W standardowym wariancie monitoringu mamy możliwość weryfikacji wyłącznie produkcji energii w podziale na dni, tygodnie, miesiące, lata oraz cykle rozliczeniowe. W centralnej części podglądu widzimy podsumowanie całkowitej ilości wyprodukowanej energii w wybranym okresie prezentacji danych. Najlepszym podsumowaniem tego wariantu jest stwierdzenie, iż widzimy ile energii produkuje falownik – nie wiemy jednak, co się z nią do końca dzieje, to znaczy czy jest zużywana na bieżące potrzeby, czy oddawana do sieci.

grafika 1. monitoring podstawowy

W przypadku monitoringu rozszerzonego stosujemy dodatkowe komponenty w postaci miernika energii oraz przekładników prądowych. Dzięki ich zastosowaniu uzyskujemy dostęp do dodatkowych funkcji. Podstawa prezentacji danych, czyli podział na dni, tygodnie, miesiące, lata oraz okres rozliczeniowy pozostaje niezmienna. Dodatkowo jednak dotychczasowa suma wyprodukowanej energii zostaje zastąpiona wykresami procentowymi wykorzystania wyprodukowanej energii oraz wykresami całkowitego zużycia energii.

grafika 2. monitoring rozszerzony

Graficzna prezentacja danych ułatwia odczyt i wskazuje, w jakim czasie występowały pobory prądu oraz z jaką mocą pracowała instalacja fotowoltaiczna. Mając dostęp do tych informacji, jesteśmy w stanie skutecznie sprawdzić, jaki zapas energii został nagromadzony w ramach bilansowania. Dzięki temu możemy zaplanować jego wykorzystanie na przykład w ramach ogrzewania CWU lub dogrzewania budynku mieszkalnego.

W przypadku instalacji o zbyt małej mocy w stosunku do zużycia możemy oszacować wysokość rachunku za prąd, który zostanie wystawiony. Dodatkowy atut to możliwość weryfikacji zużycia energii przez urządzenia elektryczne, z których korzystamy.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz naszych profili w mediach społecznościowych – zamieszczamy tam regularnie treści, dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

https://www.facebook.com/pvprojekt/ 

https://www.instagram.com/pvprojekt/