W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami o testy paneli fotowoltaicznych przedstawiamy wyniki pomiarów Flashtesterem. Jest to urządzenie służące do wykrywania wad wewnętrznych modułów PV. Dzięki zapewnieniu parametrów STC jesteśmy w stanie porównać deklarowaną moc modułu do tej rzeczywistej.

Na zdjęciach prezentujemy moduły poddane badaniom, których producentem jest firma Ulica Solar mająca siedzibę w Chinach. Do testów wybrano losowo 3 nowe moduły spośród 210, które zostały zainstalowane u jednego z naszych klientów. Podczas badania uzyskujemy dwa typy danych. Jedną z nich jest zdjęcie elektroluminescencyjne, ukazujące wady ukryte w postaci mikropęknięć. Brak mikropęknięć świadczy o wysokiej jakości modułu.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę naszego partnera, firmy Bruk-Bet Solar:

http://www.solar.bruk-bet.pl/tag/elektroluminescencja/

W rozpatrywanym przypadku na jednym module ujawniono nieznaczne wady, które nie wpływają jednak na jego wydajność. Widzimy to dzięki kolejnemu typowi uzyskanych informacji, czyli danym pomiarowym – parametry elektryczne i moc. W arkuszu kalkulacyjnym zestawiono wyniki badanych modułów:

Measurement Serial Number Isc [A] Imp [A] Voc [V] Vmp [V] Pmp [W] F.F. [%]
1 U610MB1704IA912D 9,31526 8,79168 38,3279 32,0804 282,041 78,9954
2 U610MB1704IA903D 9,24272 8,78277 38,4634 32,2306 283,074 79,6254
3 U610MB1704IA900D 9,26672 8,76861 38,5238 32,3788 283,918 79,5311

 

Dla klienta najważniejsze są dwa parametry:

  • współczynnik wypełnienia,
  • moc modułu w warunkach STC.

Współczynnik wypełnienia świadczy o jakości zastosowanych ogniw, gdzie przyjmujemy, że dla ogniw klasy A nie powinien być niższy niż 0,75. W naszym przypadku jest to około 0,79, czyli mamy do czynienia z produktem pełnowartościowym.

W przypadku badanych paneli producent na tabliczce znamionowej deklaruje moc 275 W i wyłącznie dodatnią tolerancję mocy. Badanie wykazało moce na poziomie ponad 280 W, czyli zgodnie z deklaracją producenta.

Dodatkowo wszystko powyżej 275 W jest naszą wartością dodaną – jeśli instalacja jest oparta o system SolarEdge z optymalizacją każdy, panel pracując niezależnie, oddaje maksimum energii. Rozpatrując założenie 210 modułów, gdzie każdy jest w praktyce o 5 W wydajniejszy – cała instalacja jest o 1,05 kWp mocniejsza niż w założeniu projektowym. Oznacza to, że rocznie wygeneruje dodatkowy zysk na poziomie 600 zł.